Köp- och leveransvillkor

1. Köpvillkor
Följande köpvillkor gäller vid försäljning på www.formad.nu av Formad av Eva Lind AB  (org.nr 556961-2053). Vid beställning träffas avtal om köp när kunden accepterar våra köpvillkor i kassan. Formad bekräftar beställningen automatiskt genom en orderbekräftelse till angiven e-mailadress. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. Formad har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har mottagits från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år och Formad måste kunna fastställa kundens bostadsadress.

2. Priser
Priserna på hemsidan visas inklusive 25 % moms om annat ej anges. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

3. Frakt
Frakt tillkommer om inget annat angetts. Summan anges i Varukorgen.

4. Betalning
Kortbetalning. Vi använder Stripe för säkra kortbetalningar.

5. Leveranser
Vi packar och skickar Era varor med Postnord och det tar normalt i 3-7 arbetsdagar.

Paketen hämtas ut hos närmaste ombud och ni meddelas när paketet finns att hämta. Paketen finns kvar hos ombuden i 14 dagar, därefter sänds de tillbaka till oss (Läs “Ej uthämtade paket”). Du som kund är ansvarig för att det mobilnummer, den adress och den e-postadress du angivit är korrekta.

Skulle något av det Ni har beställt vara slut så kontaktar vi Er för nytt leveransdatum.

Skulle Ni ej godkänna det nya leveransdatumet har Ni rätt att häva beställningen.

6. Ej uthämtade paket
Ej hämtade varor returneras till oss.

För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 250:-

7. Transportskador och reklamationer
Skulle någon av produkterna vara skadad eller felaktig skall Ni reklamera den inom skälig tid från det att skadan upptäckts.

Vid godkänd reklamation ersätter vi Er varans kostnad samt fraktkostnaden.

Vill Ni istället ha en ny vara av samma sort skickas denna fraktfritt till Er.

Kontakta Eva på telefon 070 47 99 50 eller via mail: eva.lind@formad.nu

8. Öppetköp/Bytesrätt
Ni har 14 dagars öppetköp eller bytesrätt från den dagen Ni fått Er beställning.

Vill Ni byta till en annan poster betalar Ni endast returfrakten.

Produkten Ni byter skall vara i ursprungligt skick med orginalförpackningen och alla eventuella lappar och manualer skall medfölja för att godkännas.

9. Returer
Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

Återbetalningsskyldighet: Vi betalar tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

10. Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

11. Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

12. Cookies
Formad använder cookies på hemsidan.

13. Copyright
Allt innehåll på den här webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör Formad av Eva Lnd AB eller våra leverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

Hantering av personuppgifter

Formad behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Formad av Eva Lind AB
Barnamossevägen 27
434 99 kungsbacka
Tel. 0707 47 99 50
eva.lind@formad.nu

14. Vår datapolicy innebär att vi sparar och hanterar så lite av dina uppgifter som möjligt. Det betyder att vi bara använder de uppgifter som är nödvändiga för att bearbeta din beställning och upprätthålla kommunikationen med dig.

14.1 Följande uppgifter samlar vi in. Namn, Adress (leverans och fakturaadress), E-mail, Telefonnummer, Kundnummer, Köphistorik.

14.2 För att kunna bearbeta din beställning fullständigt överlämnar vi dina uppgifter till våra samarbetspartner, t.ex. Stripe.

14.3 När du besöker vår hemsida sparar vi följande uppgifter av administrativa och tekniska skäl: typ och version av använd webbläsare, datum och tid för besöket och din IP-adress. Dessa uppgifter blir anonymiserade och används för vår statistik och för att vi ska kunna förbättra vår internet- och onlinetjänst. De anonymiserade uppgifterna separeras från dina personliga uppgifter, sparas i ett säkert system och kan inte kopplas till en specifik person. Detta innebär att dina personliga uppgifter alltid förblir skyddade.

15. Sammanställning av personuppgiftshantering

15.1 Hantera beställning inklusive notiser och efterföljande support. Exempel: För att leverera, erbjuda betal- och lev.- alternativ, hantera reklamations- och garantiärenden, besvara tekniska frågor. Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp. Lagringstid: 10 år efter genomfört köp. Typ av personuppgifter som sparas: Namn, adress, e post, telefonnummer, orderinformation, leveransinformation, betalinformation, andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss.

15.2 Fullföljande av lagkrav Exempel: garantiåtaganden, konsumentlagstiftning, produktsäkerhet, bokföring
Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse. Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver, t.ex. 7 år enligt bokföringslagen. Typ av personuppgifter: namn, adress, e post, telefonnummer, orderinformation, leveransinformation, betalinformation.

15.3 Marknadsföring av produkter och tjänster. Exempel: Skicka relevanta erbjudanden via e post eller SMS på liknande produkter och tjänster, visa produktrekommendationer, genomföra kampanjer och events mot visst kundsegment. Rättslig grund: fullgörande av avtal om köp och samtycke. Lagringstid: 8 år efter genomfört köp eller tills samtycket återkallas. Typ av personuppgifter: namn, adress, e post, telefonnummer, orderinformation, leveransinformation, användning av webbplats, andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss.

15.4  Utveckling av företagets tjänster och produkter, och analyser av kundkollektivet i stort. Exempel: Analyser av användarupplevelse, analyser av sortiment. Rättslig grund: Berättigat intresse. Lagringstid: 8 år efter genomfört köp. Typ av personuppgifter: namn, adress, e post, telefonnummer, orderinformation, leveransinformation, betalinformation, användning av webbplats.

15.5 Förhindrande av missbruk av tjänst och stävjande av brott. Exempel: förhindra bedrägerier, förhindra olovlig åtkomst till konton. Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alt. berättigat intresse. Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver. Typ av personuppgifter: namn, adress, e post, telefonnummer, orderinformation, leveransinformation, betalinformation.

15.6 Lämnas personuppgifterna ut till någon? Formad lämnar bara ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners eller koncernbolag med personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på samarbetspartners är bolag som utför tjänster för Formads räkning inom t.ex. leverans, betalning och kommunikation. Dessa samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att se till att vi fullföljer våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal om köp eller samtycke.

Formad kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om det följer av lagkrav eller krav från myndighet, om det handlar om att säkerställa Formads rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsfrågor.

15.7 Vilka rättigheter har du? Du kan alltid kontakta oss om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi sparar om dig, eller om du vill korrigera felaktigheter eller radera dessa uppgifter. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

16. Ni har rätt att begära ut följande uppgifter

16.1 Tillgång till personuppgifter: Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från Formad om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

16.2 Rättelse av personuppgifter: På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. Radering av dina personuppgifter: åå din begäran tar vi bort de personuppgifter vi behandlar om dig om de ej behövs längre för de ändamål de samlades in för. Om det finns lagkrav på behandlingen av dina personuppgifter kommer vi avsluta behandlingen av uppgifterna för andra ändamål än att följa lagstiftningen, exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen.

16.3 Begränsning av behandling av personuppgifter: på din begäran begränsar vi vår behandling av dina personuppgifter till vissa avgränsade ändamål. Du har rätt till dataportabilitet, det innebär att under vissa förutsättningar har du rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt format till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen som utförs med intresseavvägning som ändamål. Vid invändning mot sådan behandling kommer vi enbart fortsätta att behandla de personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Vid behandling för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mejl till eva.lind@formad.nu När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål. Det finns också alltid möjlighet att tacka nej till fortsatt marknadsföring i alla våra utskick. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.