Hagabadets 145-års jubileum

Framtagande av sigill, grafiskt manér och anslag till Hagabadets 145-årsjubileum.